Info

Ensimmäinen tuulivoimapuisto on suunittelu/luvitus-vaiheessa, hankkeen koko on 4x n. 3,0 MW tuulivoimaloita.

Tietoja päivitetään hankkeen edetessä.